Právo-IT a nový zákon o kybernetické bezpečnosti – s účinností od 1.1.2015

Právo-IT doznalo značných změn. Dne 1.1.2015 nabyl účinnosti zcela nový zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti. Jedná se o zcela nový (a odbornou veřejností žádaný) a unikátní zákon, který jako první upravuje práva a povinnosti osob a působnost a pravomoci orgánů veřejné moci v oblasti kybernetické bezpečnosti, definuje kybernetický prostor, kritickou informační infrastrukturu, bezpečnost informací, ale také pojmy jako významný informační systém, správce informačního a komunikačního systému a významné sítě elektronických komunikací a další instituty práva-IT. Advokátní kancelář JUDr. Lubor Ludma nabízí (s ohledem na tento nový zákon o kybernetické bezpečnosti) ve spolupráci se Znaleckou kanceláří Mgr. MARTIN LUDMA právní a IT řešení pro klienty, bezpečnostními opatřeními Vám tak pomůžeme zajistit a právně upravit kybernetickou bezpečnost včetně varování a reaktivních a ochranných opatření.