Odkazy advokáta v Olomouci

Odkazy advokáta v Olomouci:

Spolek znalců (nekomerční sdružení soudních znalců ČR)

Mgr. Martin Ludma – znalec IT (expert IT s mnohaletou zkušeností, předseda Spolku znalců, IT specialista, soudní znalec v oboru kybernetika a počítačová kriminalita, www.martinludma.cz)

Epravo.cz (spolehlivý zdroj aktuálních právních informací, www.epravo.cz)

Česká advokátní komora (největší samosprávná právnická profesní organizace v České republice, www.cak.cz)

Nejvyšší soud České republiky (vrcholný soudní orgán ve věcech patřících do pravomoci soudů v občanském soudním řízení a v trestním řízení s výjimkou záležitostí, o nichž rozhoduje Ústavní soud a Nejvyšší správní soud, www.nsoud.cz)

Nejvyšší správní soud České republiky (vrcholný soudní orgán ve věcech patřících do pravomoci soudů ve správním soudnictví, www.nssoud.cz)

Ústavní soud (soudní orgán ochrany ústavnosti podle čl. 83 Ústavy České republiky, www.usoud.cz)

Seznam rozhodců vedený Ministerstvem spravedlnosti České republiky (www.rozhodci.justice.cz)