Konzultace – právní poradna Olomouc – jak to funguje a jaké jsou ceny

Právní poradna v Olomouci: nabízím pro klienty odborné konzultace. Doporučuji první kontakt se základním popisem právního problému emailem (info@luborludma.cz) případně po vyplnění formuláře Vás kontaktuji, následně dohodneme společně vhodný termín převzetí věci a první konzultace, ještě před poskytnutím právní služby se dozvíte cenu právní služby, vyhodnotím si, zda věc vůbec převezmu (neberu tzv. vše, ale odkáži Vás případně na jiného kolegu advokáta). Jako právník v Olomouci poskytuji právní služby advokáta ke spokojenosti Vás klientů, záleží mi na osobním a přímočarém přístupu. Věnuji plnou aktivitu práci, nikoliv dlouhým „polemikám u dubového stolu“, tím šetřím čas a peníze mých klientů a čas věnuji účinné a (dle možností) co nejrychlejší obraně práv a oprávněných zájmů klientů. Jsem tady pro ochranu práv a oprávněných zájmů klientů.

Jak to u mě funguje:

1. První kontakt z Vaší strany je většinou emailem (dle časových možností i telefonicky) info@luborludma.cz 
2. Následuje zaslání bližších mnou vyžádaných informací emailem (info@luborludma.cz) pro posouzení možnosti převzetí
3. Převzetí věci (z časových důvodů však může dojít i k odmítnutí), přiměřená záloha, první porada
4. Řešení věci, u složitějších věcí může docházet i v průběhu řešení k fakturaci
5. Vyřešení věci
6. Konečná fakturace

Způsob a výši odměny vždy určuji podle složitosti věci. Většinou sjednávám odměnu za hodinovou sazbu. S účinností od 1.1.2022 činí minimální hodinová sazba 3000 Kč bez DPH za hodinu právní služby (v odůvodněných případech stanovuji minimální sazbu 2000 Kč bez DPH za hodinu právní služby).

Věnuji stejnou pečlivost všem klientům, ať už jde o fyzické osoby nepodnikatele, podnikatele nebo firmy. Pracuji na rychlé a účinné ochraně Vašich práv a oprávněných zájmů. Zakládám si na dobrých vztazích s mými klienty.