Publikace advokáta v Olomouci

Odborné publikace advokáta v Olomouci:

LUDMA, L. Přihláška pohledávky v insolvenčním řízení. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, 2013.

LUDMA, L. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v ČR. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, 2010.

Příspěvky advokáta v Olomouci do periodik:

Moravský senior, z.s., osvětová činnost advokáta v Olomouci pro čtenáře měsíčního periodika

Příspěvky do médií:

Český rozhlas Olomouc – právní poradna:
„O internetu a počítačích z hlediska práva s Luborem Ludmou. Budeme se pohybovat ve světě počítačů, internetu a elektronické komunikace. Na otázky z oblasti IT práva bude odpovídat právník Lubor Ludma.“
https://olomouc.rozhlas.cz/o-internetu-a-pocitacich-z-hlediska-prava-s-luborem-ludmou-7683453