Životopis

JUDr. Lubor Ludma, advokát, právník, rozhodce, zakladatel advokátní kanceláře v Olomouci

-absolvent rigorózního řízení Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (2013, JUDr., www.pf.upol.cz)
-absolvent studia Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor právo (2010, Mgr.)
-absolvent studia Mezinárodní inovativní univerzity v Tallinnu (2009, Estonsko, www.taltech.ee)
-absolvent všeobecného osmiletého Gymnázia v Olomouci – Hejčíně (2003, www.gytool.cz)
-praxe advokátního koncipienta ve Společné advokátní kanceláři v Brně (2010-2014, www.sakbrno.cz)
-rozhodce zapsaný v seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky (2014, číslo osvědčení 533, www.rozhodci.justice.cz)
-advokát zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory (2015, evidenční číslo 16398, www.cak.cz)

-záliby cyklistika, fitness, ekologie