Životopis

JUDr. Lubor Ludma, advokát, právník, rozhodce, zakladatel advokátní kanceláře v Olomouci

-absolvent rigorózního řízení Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (2013, JUDr., www.pf.upol.cz)
-absolvent studia Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor právo (2010, Mgr.)
-absolvent studia Mezinárodní inovativní univerzity v Tallinnu (2009, Estonsko, www.taltech.ee)
-absolvent všeobecného osmiletého Gymnázia v Olomouci – Hejčíně (2003, www.gytool.cz)
-praxe advokátního koncipienta ve Společné advokátní kanceláři v Brně (2010-2014, www.sakbrno.cz)
-rozhodce zapsaný v seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky (od 2014, číslo osvědčení 533, rozhodci.justice.cz)
-advokát zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory (od 2015, evidenční číslo 16398, www.cak.cz)
-absolvent projektu „Další vzdělávání advokátů“ pořádaného Českou advokátní komorou v letech 2019, 2020 a 2021 (osvědčení o úspěšném absolvování projektu bylo vystaveno Českou advokátní komorou v roce 2022 s platností do 9.3.2025)

-vždy jsem bojoval a budu bojovat proti bezpráví, jsem naprosto nezávislý na jakékoli veřejné či soukromé moci, řídím se především zákony, judikaturou, stavovskými předpisy advokáta a mým vlastním rozumem

-moje záliby: ekologie a inovace

-doporučuji přečíst:

David A. Sinclair, Ph. D., A. O., a Matthew D. LaPlante, KONEC STÁRNUTÍ, Proč stárneme a proč už nemusíme

Satchin Panda, Ph. D., CIRKADIÁNNÍ KÓD, Využijte přirozený rytmus svého těla pro zdraví, výkon a zhubnutí