Odvolání daru pro nevděk

Odvolání daru pro nevděk je možné. Dávejte však pozor na podmínky platného odvolání daru, které právní úprava vyžaduje. Zákon pro platné odvolání daru pro nevděk vyžaduje předchozí ublížení dárci takovým způsobem, že jsou tím zjevně porušeny dobré mravy. K vyhodnocení pravděpodobnosti naplnění takového stavu je vhodné poradit se s advokátem. Odvolání daru pro nevděk je za určitých okolností možné i v případě, když je ublíženo osobě obdarovanému blízké. Zákon rozlišuje ublížení úmyslné a ublížení z hrubé nedbalosti. Co však dělat v případě, kdy obdarovaný dar převedl na někoho jiného nebo ho jiným způsobem pozbyl? V takových případech je po platném odvolání daru možné namísto vydání daru požadovat zaplacení obvyklé ceny.

Dále dle § 2073 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku činí nevděk obdarovaného tzv. nepoctivým držitelem.

Advokát JUDr. Lubor Ludma upozorňuje na skutečnost, že právo odvolání daru pro nevděk mají i dědici dárce. Musí se jednat o případy, kdy obdarovaný dárci v odvolání daru zabrání nebo v tom dárci zabránila vyšší moc. Pro platné odvolání daru pro nevděk je třeba jednat včas a v případě hodnotnějšího daru (např. nemovitého majetku) je z důvodu naplnění zákonných podmínek odvolání daru rozhodně vhodné poradit se s osobou s dostatečnými znalostmi a zkušenostmi, nejlépe s advokátem. Dle § 2075 odst. 1 občanského zákoníku může být odvolání daru pro nevděk učiněno do jednoho roku ode dne, kdy obdarovaný dárci ublížil respektive do jednoho roku ode dne, kdy získal vědomost o důvodu pro odvolání daru; dědic dárce pak může odvolání daru pro nevděk učinit nejpozději do jednoho roku od smrti dárce.

Advokát v Olomouci JUDr. Lubor Ludma Vám může poradit a vyhodnotit Vaši důkazní situaci, případně Vám odvolání daru pro nevděk sepsat.