Zaměření – generální praxe, občanské právo, obchodní právo, insolvenční právo, trestní právo, veřejné zakázky

Advokátní praxe JUDr. Lubora Ludmy v číslech:                                            

Počet obhajob v trestním řízení     65

Počet zastupování poškozených v trestním řízení     27
Počet civilních sporů     258
Dovolání, ústavní stížnosti     36
Směnečné věci     4
Počet civilních sporů zahraničních     6
Přestupková řízení     28
Správní řízení     34
Počet smluv     67
Převody podniku     6
Přeměny společností     14
Exekuční věci     22
Insolvenční řízení     31
Přihlášky pohledávek     32
Mimosoudní řešení věci     52
Veřejné zakázky     46
Počet let v advokacii     11

Rozsudky Nejvyššího soudu České republiky vydané plně ve prospěch klienta ve věci pohledávky klienta s příslušenstvím přesahující částku 10 mil. Kč    3

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky vydaný plně ve prospěch klienta ve věci odškodnění nezákonně trestně stíhaného klienta státem (po předchozím zprošťujícím rozsudku ve prospěch klienta)   1

Poslední aktualizace provedena 3.11.2021