Zaměření – generální praxe, občanské právo, obchodní právo, insolvenční právo, trestní právo, veřejné zakázky

Advokátní praxe JUDr. Lubora Ludmy v číslech:                                            

Počet obhajob v trestním řízení     45
Počet zastupování poškozených v trestním řízení     16
Počet civilních sporů     176
Dovolání, ústavní stížnosti     14
Směnečné věci     2
Počet civilních sporů zahraničních     5
Přestupková řízení     13
Správní řízení     19
Počet smluv     39
Převody podniku     2
Zakládání společností     19
Exekuční věci     13
Insolvenční řízení     27
Přihlášky pohledávek     26
Mimosoudní řešení věci     24
Veřejné zakázky     34
Počet let v advokacii     8