Zaměření – generální praxe, občanské právo, obchodní právo, insolvenční právo, trestní právo, veřejné zakázky

Advokátní praxe JUDr. Lubora Ludmy v číslech:                                            

Počet obhajob v trestním řízení     75

Počet zastupování poškozených v trestním řízení     32
Počet civilních sporů     269
Dovolání, ústavní stížnosti     42
Směnečné věci     4
Počet civilních sporů zahraničních     6
Přestupková řízení     29
Správní řízení     38
Počet smluv     71
Převody podniků     6
Přeměny společností     14
Exekuční věci     24
Insolvenční řízení     35
Přihlášky pohledávek     34
Mimosoudní řešení věci     82
Veřejné zakázky     52

Zastupování 50 a více klientů u soudu v jedné věci     2

Počet let v advokacii     13

Rozsudky Nejvyššího soudu vydané plně ve prospěch klienta ve věci pohledávky klienta s příslušenstvím přesahující částku 10 mil. Kč    3

Rozsudky Nejvyššího soudu vydané plně ve prospěch klienta ve věci odškodnění nezákonně trestně stíhaného klienta státem (po předchozím zprošťujícím rozsudku ve prospěch klienta)   2

Poslední aktualizace provedena 13.12.2023