Přestupek – advokát v Olomouci ke změně lhůty k projednání přestupku

Advokát v Olomouci JUDr. Lubor Ludma upozorňuje olomoucké řidiče na změny zákona o přestupcích (zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích) s účinností od 1.10.2016. Advokát v Olomouci za nejpodstatnější shledává zejména novou úpravu zániku odpovědnosti za přestupek, když s účinností od 1.10.2015 se bude dle § 20 odst. 2 zákona o přestupcích běh (jednoroční) lhůty pro projednání přestupku přerušovat zahájením řízení o přestupku, jakož i vydáním rozhodnutí o přestupku, jímž je obviněný z přestupku uznán vinným. Přerušením běhu lhůty pro projednání přestupku začne běh nové lhůty pro projednání přestupku; přestupek však nově nebude možno projednat, uplynou – li od jeho spáchání dva roky (původně byla tato lhůta jednoroční). Zároveň od 1.10.2015 dojde k navýšení maximální hranice pokuty, kterou lze uložit v blokovém řízení (tzv. „na místě“) z původních 1.000,- Kč na 5.000,- Kč, a v příkazním řízení z původních 4.000,- Kč na 10.000,- Kč. Advokát v Olomouci Vám pomůže přestupek vyřešit, v případě zájmu kontaktujte Advokátní kancelář JUDr. Lubora Ludmy.