Insolvenční právo – přihláška pohledávky v insolvenčním řízení, osobní bankrot, práva věřitelů a dlužníků

-zkušenosti z několikaleté praxe u brněnských insolvenčních správců Mgr. Václava Rožce a JUDr. Daniela Ševčíka Ph.D., prezidenta Asociace insolvenčních správců
-zkušenosti ze zastupování dlužníků v insolvenčním řízení
-zkušenosti ze zastupování věřitelů v insolvenčním řízení včetně mnohých účastí u přezkumných jednání, na schůzích věřitelů a u soudních jednání v incidenčních sporech
-vědecká práce zakladatele advokátní kanceláře:

LUDMA, Lubor. Přihláška pohledávky v insolvenčním řízení. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. 113 s.

V insolvenčním právu má Advokátní kancelář JUDr. LUBOR LUDMA již několikaleté zkušenosti. Nabízíme zastupování dlužníků, věřitelů i insolvenčních správců v insolvenčním řízení.

Dlužníkům nabízíme v právní poradně v Olomouci právní služby pro podání insolvenčního návrhu, rovněž pro obranu proti tzv. „šikanózním“ insolvenčním návrhům věřitelů, zajišťujeme komplexní právní službu pro podání návrhu na oddlužení (osobní bankrot), zajišťujeme právní pomoc a řešení odpovědnosti statutárů (jednatelů, členů představenstev, likvidátorů a dalších osob) i osob jim blízkých (rodinných příslušníků), když klademe důraz na ochranu osobní majetkové sféry těchto osob (našich klientů). Poskytujeme nadstandardní služby spočívající v optimalizaci rizik a nastavení (diverzifikaci) možné podnikatelské odpovědnosti, když z našeho pohledu velké množství podnikatelů právní diverzifikaci rizik značně podceňuje (řeší ji až na poslední chvíli). S ohledem na promlčecí tříleté, pětileté a desetileté lhůty poskytujeme právní služby a poučení pro osoby v insolvenčním řízení avšak i pro klienty, kteří v insolvenčním řízení nejsou a chtějí (již předem) rozumně uspořádat svoje právní a majetkové poměry tak, aby v případě krize byli naši klienti dobře připraveni případné jejich osobní odpovědnosti dobře čelit. Přihláška pohledávky v insolvenčním řízení je tématem vědecké práce advokáta JUDr. Lubora Ludmy, přihláška v insolvenčním řízení je jedním z hlavních odvětví práva, ve kterém advokát JUDr. Lubor Ludma pro své klienty právní služby poskytuje. Služby právní poradny v Olomouci jsou vždy komplexní a promyšlené jak z hlediska dopadů insolvenčního práva, ale i práva daňového a osobnostního. Krizovou připravenost klientům poskytujeme v plném souladu s jejich osobními zájmy i se souladem se zájmy korporací, které naši klienti navenek zastupují v souladu se zákonem. Eliminujeme rizika civilních, insolvenčních i trestněprávních odpovědností našich klientů. V insolvenčním právu poskytuje JUDr. Lubor Ludma, advokát v Olomouci odbornou, komplexní a kvalitní právní službu.