Veřejné zakázky v Olomouci

Veřejné zakázky v Olomouci: Právem veřejných zakázek se zakladatel Advokátní kanceláře JUDr. Lubor Ludma, advokát v Olomouci zabývá již více než 10 let, když právo veřejných zakázek bylo nejprve předmětem studia a následně též tématem absolventské práce (LUDMA, L. Právní úprava veřejných zakázek v ČR, Olomouc, 2010).