Převody nemovitostí, kupní smlouvy, advokátní úschovy

Převody nemovitostí, kupní smlouvy, advokátní úschovy:

Mohu pro Vás sepsat smlouvy a jinou nezbytnou doprovodnou smluvní dokumentaci k dispozicím s nemovitostmi (koupě, prodej, dar, úschovy).

Mohu vám poskytnout právní poradenství ve věci souvisejících práv s převody nemovitostí, tj. ve věci zástavních práv, věcných břemen a hypoték, provádím advokátní úschovy.

Advokátní úschova je bezpečný způsob zajištění Vašich peněžních prostředků upravený v ust. § 56 a násl. zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, a v usnesení představenstva České advokátní komory č. 7/2004 Sb. Věstníku ze dne 28. června 2004 o provádění úschovy peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta advokátem; peněžní prostředky se ukládají na zvláštní účet u banky, je zde systém kontroly úschovy vytvořený Českou advokátní komorou a advokát je povinen odeslat údaje každé úschovy do elektronické knihy úschov prostředků klienta (zřízené Českou advokátní komorou).

Pokud se chystáte koupit či prodat Vaši nemovitost zajistěte si Vaše finanční prostředky a práva formou advokátní úschovy, nabízím advokátní úschovy klientům v Olomouci a okolí.