Generální praxe advokáta

Mám již více než sedmileté zkušenosti v advokacii. Generální praxe advokáta nabízí klientům poskytnutí právních služeb ve všech oblastech práva, základem naší nabídky v advokacii je generální praxe advokáta v Olomouci. Zakladatelem advokátní kanceláře je JUDr. Lubor Ludma, advokát zapsaný u České advokátní komory pod číslem osvědčení 16398. Pro výkon generální praxe advokáta máme zkušenosti z výkonu advokacie z dřívějšího působiště ve Společné advokátní kanceláři v Brně a z praxe advokáta v Olomouci. Advokát nabízí služby právní poradny v Olomouci.

Zakladatel advokátní kanceláře JUDr. Lubor Ludma pracoval v minulosti ve větší a dlouhodobě prestižní Společné advokátní kanceláři v Brně s tradicí v poskytování právních služeb již od roku 1991 a vykovával zde práci v různých typech právních odvětví, nejprve v týmu s osmi a posléze s devíti advokáty a dvěma insolvenčními správci. Hned v počátku praxe advokáta se tak dostal k nejrůznějším právním kauzám z většiny právních odvětví. Jeho činnost nebyla z počátku nikterak specializovaná, když nabíral zkušenosti ve všech právních věcech. Vedením Společné advokátní kanceláře v Brně byl pověřován nejprve běžnými úkony praxe advokáta, hned v zápětí však začal vyvíjet činnost a přebírat i větší právní věci, na kterých vždy pečlivě pracoval v týmu zkušených advokátů, když někteří z nich měli i zkušenosti z justice (někteří z týmu advokátů byli i bývalými soudci soudů různých stupňů, jeden byl dokonce bývalým soudcem Nejvyššího soudu České republiky). JUDr. Lubor Ludma tak substitučně zastupoval či obhajoval klienty u většiny soudů v České republice (vč. zastupování u Krajského soudu v Brně, Městského soudu v Brně, Krajského soudu v Praze, Městského soudu v Praze, Vrchního soudu v Praze, Vrchního soudu v Olomouci a u mnoha dalších soudů v celé České republice). Ve Společné advokátní kanceláři v Brně vykonával činnosti v oblasti trestního, správního, občanského, obchodního a insolvenčního práva (včetně činnosti vykonávané pro dva insolvenčního správce JUDr. Daniela Ševčíka, Ph.D., prezidenta Asociace insolvenčních správců a Mgr. Václava Rožce), dále také v oblasti práva zadávání veřejných zakázek, výkonu rozhodnutí, exekuce a v dalších souvisejících odvětvích práva.

Na základě výše uvedených (několikaletých full time) pracovních zkušeností je praxe advokáta JUDr. Lubora Ludmy schopna zajistit právní služby ve všech oblastech práva, s potřebnou pečlivostí a poctivým přístupem poskytuje advokát JUDr. Lubor Ludma klientům účinnou ochranu jejich práv a oprávněných zájmů.