Žalobní petit – náležitost žaloby proti rozhodnutí správního orgánu

Návrh výroku rozsudku – žalobní petit

Obligatorní náležitostí žaloby proti rozhodnutí správního orgánu je žalobní petit. Dle § 71 odst. 1 písm. f) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní je návrh výroku rozsudku (žalobní petit) obligatorní náležitostí žaloby. Žalobní petit v žalobě proti rozhodnutí správního orgánu vymezuje, co by dle měl správní soud na základě žaloby učinit. Ve správním soudnictví žalobní petit obsahuje ve většině případů vyslovení požadavku zrušení nezákonného rozhodnutí. Žalobce označí konkrétní rozhodnutí správního orgánu a navrhne jeho zrušení. Vedle skutkových a právních důvodů zrušení je žalobní petit další obligatorní náležitostí žaloby proti rozhodnutí správního orgánu. Pokud by žaloba proti rozhodnutí správního orgánu petit (vedle skutkových a právních důvodů) neobsahovala, byla by správním soudem odmítnuta. Žalobní petit může být v některých případech doplněn o návrh přiznání odkladného účinku žalobě (návrh odkladu vykonatelnosti rozhodnutí).