Zákonné předkupní právo spoluvlastníků od 1.1.2018

Novelou zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, bude do českého právního řádu navráceno zákonné předkupní právo spoluvlastníků nemovité věci. Zákonné předkupní právo spoluvlastníků nemovité věci bude tak opět účinné a to od 1.1.2018. Zákonné předkupní právo spoluvlastníků nemovité věci bude v právních předpisech opět zakotveno na základě novelizovaného znění § 1124 odst. 1 občanského zákoníku. Období, kdy přechodně zákonné předkupní právo spoluvlastníků nemovité věci (od 1.1.2014 do 31.12.2017) z českého právního řádu „vypadlo“, bude ukončeno a s účinností od 1.1.2018 bude zákonné předkupní právo spoluvlastníků nemovité věci opět součástí českého právního řádu.

Nové znění účinné od 1.1.2018 bude dle § 1124 odst. 1 takto: Převádí-li se spoluvlastnický podíl na nemovité věci, mají spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké. Nedohodnou-li se spoluvlastníci o výkonu předkupního práva, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.

Zákonné předkupní právo spoluvlastníků nemovité věci bude navráceno do českého právního řádu a advokát v Olomouci JUDr. Lubor Ludma Vám poskytne právní službu k včasnému řešení Vaší právní situace spojené s Vaším spoluvlastnickým podílem na nemovité věci ještě před tím, než zákonné předkupní právo spoluvlastníků nemovité věci bude opět součástí právního řádu, tj. od 1.1.2018, či poté, když je třeba zákonné předkupní právo spoluvlastníků nemovité věci při právních jednáních a nakládání se spoluvlastnickým podílem na nemovité věci zohlednit.